هدر اصلی سایت

امروز 28 اسفند ماه 1397 انجام شد:

دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی


بخشدار خلجستان امروز 28 اسفند ماه 1397 با دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 18:18
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903108993313492.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903108789096127.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903108219672525.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903108908719802.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903107580934271.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903101865344792.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903107867695698.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903108335942266.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903107727762084.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903108697499879.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903108360056769.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903108157330042.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903107332410337.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903108313847001.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903107718896228.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903107944727840.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903107622339369.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903107739913418.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903107189681777.jpg Icana
دیدار بخشدار خلجستان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903107119435480.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000