هدر اصلی سایت

امروز 28 اسفند ماه 1397 انجام شد:

دیدار دکتر علی لاریجانی با حضرت آیت الله العظمی میلانی


دیدار دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با حضرت آیت الله العظمی میلانی از زاویه دید دروبین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 18:39
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903106303599168.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903106111493235.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903101728422716.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903109587715068.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903105491946940.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903105207235140.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903105654426450.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903105212638701.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903108857491066.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903108671906673.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903102330731757.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903102105272804.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903100714652278.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903109723378079.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903101834349402.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903101552059888.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903101693484140.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903101182381738.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903100785126791.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903101332377157.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903106837676987.jpg Icana
دیدار دکتر لاریجانی با حضرات آیت الله العظمی میلانی https://cdn.icana.ir/d/019/201903106627497071.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000