روز مجلس

امروز 20 فروردین ماه 1398 انجام شد:

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 20 فروردین ماه 1398 به شرح زیر می باشد: حسین امیری خامکانی، حمیدرضا فولادگر، محمدمهدی مفتح، احمد مرادی، بهمن طاهرخانی
محسن آزاده سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 19:02
حسین امیری خامکانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904107800342364.jpg Icana
حسین امیری خامکانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904106536342018.jpg Icana
حسین امیری خامکانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904107973256337.jpg Icana
حسین امیری خامکانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904102494556357.jpg Icana
حمیدرضا فولادگر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904103585144164.jpg Icana
حمیدرضا فولادگر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904108357281875.jpg Icana
حمیدرضا فولادگر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904103945319499.jpg Icana
حمیدرضا فولادگر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904104155685744.jpg Icana
محمدمهدی مفتح در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904108914976120.jpg Icana
محمدمهدی مفتح در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904104462011792.jpg Icana
محمدمهدی مفتح در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904103486623193.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904106056895635.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904106516198376.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904106295211337.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904100185321909.jpg Icana
بهمن طاهرخانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904105887532790.jpg Icana
بهمن طاهرخانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904104960782746.jpg Icana
بهمن طاهرخانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904106298948795.jpg Icana
بهمن طاهرخانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904106878434201.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet