هدر اصلی سایت

نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی


نشست کمیسیون کشاورزی مجلس اسلامی امروز یکشنبه 25 فروردین ماه 1398 با حضور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.
عکس: محسن آزاده یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 17:17
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904102405920024.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904102742107734.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108958208018.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108385009044.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904101576429052.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904102058757315.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904101786608968.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904107931482523.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904102891171504.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105406284325.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904109419933045.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108891605008.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904101213086112.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904101180771709.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105415601887.jpg , وزیر جهاد کشاورزی, کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000