هدر اصلی سایت

نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


نشست امروز کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۸ با حضور محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش و سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
عکس: محسن آزاده یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 19:02
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105234793306.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904107740797983.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904107554840930.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108220410664.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904100687406892.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904103819622329.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904109971900667.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904107084674697.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904104828212094.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904103637388680.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904109824886524.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904103435593601.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904104636268187.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904106964119373.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزرای آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201904104251707964.jpg , وزیر آموزش و پرورش, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000