هدر اصلی سایت

دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی


رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 25 فروردین ماه 1398 با مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 19:15
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105325021800.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904106058382715.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904102479091037.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105156952734.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904103064126115.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904109938051300.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904103138166597.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904100024215239.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108326461160.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904104587309634.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108143586896.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105149439010.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105916210993.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105735284842.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana
دیدار وزیر ورزش و جوانان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201904109154003865.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر ورزش و جوانان, مسعود سلطانی فر Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000