هدر اصلی سایت

نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو


نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۸ با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو برگزار شد.
عکس: مهدیه همت یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 19:22
نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904104337719499.jpg , وزیر نیرو, رضا اردکانیان, کمیسیون انرژی مجلس Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904102204221239.jpg , وزیر نیرو, رضا اردکانیان, کمیسیون انرژی مجلس Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904105876948616.jpg , وزیر نیرو, رضا اردکانیان, کمیسیون انرژی مجلس Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904105243840891.jpg , وزیر نیرو, رضا اردکانیان, کمیسیون انرژی مجلس Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904101364244744.jpg , وزیر نیرو, رضا اردکانیان, کمیسیون انرژی مجلس Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904105246036209.jpg , وزیر نیرو, رضا اردکانیان, کمیسیون انرژی مجلس Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904100247518515.jpg , وزیر نیرو, رضا اردکانیان, کمیسیون انرژی مجلس Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904100419314510.jpg , وزیر نیرو, رضا اردکانیان, کمیسیون انرژی مجلس Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904101191104221.jpg , وزیر نیرو, رضا اردکانیان, کمیسیون انرژی مجلس Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904103943876601.jpg , وزیر نیرو, رضا اردکانیان, کمیسیون انرژی مجلس Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904103641823270.jpg , وزیر نیرو, رضا اردکانیان, کمیسیون انرژی مجلس Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904109336045089.jpg , وزیر نیرو, رضا اردکانیان, کمیسیون انرژی مجلس Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904105411484626.jpg , وزیر نیرو, رضا اردکانیان, کمیسیون انرژی مجلس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000