هدر اصلی سایت

ناطقان میان دستور جلسه ۲۶ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی


ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 26 فروردین ماه ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد: علیرضا ابراهیمی، خدیجه ربیعی فرادنبه، نبی هزارجریبی، روح‌اله بابایی صالح، شادمهر کاظم زاده
عکس: محمدرضا زرندوش دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 14:35
علیرضا ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904100609005049.jpg Icana
علیرضا ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904100431805492.jpg Icana
علیرضا ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904100491431000.jpg Icana
علیرضا ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904100999924786.jpg Icana
علیرضا ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904108069871893.jpg Icana
خدیجه ربیعی فرادنبه در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904109818594280.jpg Icana
خدیجه ربیعی فرادنبه در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904109551956462.jpg Icana
خدیجه ربیعی فرادنبه در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904100086776048.jpg Icana
خدیجه ربیعی فرادنبه در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904100297142293.jpg Icana
نبی هزارجریبی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904109887775787.jpg Icana
نبی هزارجریبی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904107411252550.jpg Icana
نبی هزارجریبی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904109666043429.jpg Icana
نبی هزارجریبی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904106843319591.jpg Icana
روح اله بابایی صالح در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904107076977050.jpg Icana
روح اله بابایی صالح در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904106548732315.jpg Icana
روح اله بابایی صالح در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904106500286590.jpg Icana
روح اله بابایی صالح در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904105989743178.jpg Icana
شادمهر کاظم زاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904106159489546.jpg Icana
شادمهر کاظم زاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904109669811858.jpg Icana
شادمهر کاظم زاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904106526668426.jpg Icana
شادمهر کاظم زاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904105311464867.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000