هدر اصلی سایت

امروز 26 فروردین ماه 1398 انجام شد:

نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی


نشست اعضای کمیته مدیریت بحران فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی خسارت سیل برای طرح های جبران خسارت امروز 26 فروردین ماه 1398 از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: حمیدرضا راهل دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 15:04
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904103447463331.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105703911918.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904102482648079.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108872426510.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904106241659468.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108402568708.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105883533761.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108178227734.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904102582316948.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904107981277227.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904102390397344.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904107991832288.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904107903884664.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904107043414056.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904107233097699.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904100919137934.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904104119736701.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000