هدر اصلی سایت

امروز 26 فروردین ماه 1398 انجام شد:

نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر نیرو


نشست اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی امروز 26 فروردین ماه 1398 با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 17:36
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904109662444175.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904106120792482.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904109882126906.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904108729180796.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904108728186996.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904109915036745.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904108560862914.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904109502028807.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904108303914240.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904103652059060.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201904105338399062.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000