هدر اصلی سایت

امروز 26 فروردین ماه 1398 انجام شد:

نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی


نشست اعضای فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی امروز 26 فروردین ماه 1398 برگزار شد.
عکس: محسن آزاده دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 18:52
نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904102264328101.jpg Icana
نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904104739172839.jpg Icana
نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904100265988551.jpg Icana
نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904100318447476.jpg Icana
نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904100163113064.jpg Icana
نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904102632329284.jpg Icana
نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904104635583102.jpg Icana
نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108410577835.jpg Icana
نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904103104707115.jpg Icana
نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904102191260200.jpg Icana
نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904104176545014.jpg Icana
نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904100093564789.jpg Icana
نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904103880094442.jpg Icana
نشست فراکسیون کار و اشتغال مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904107818567621.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000