آغاز امامت امام زمان (عج)

امروز 28 فروردین ماه 1398 انجام شد:

نشست کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی


نشست اعضای کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی امروز 28 فروردین ماه 1398 برگزار شد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 18:05
نشست کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904100390817538.jpg Icana
نشست کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904106719667344.jpg Icana
نشست کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904104487264199.jpg Icana
نشست کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105240372361.jpg Icana
نشست کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904106556069857.jpg Icana
نشست کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108687379108.jpg Icana
نشست کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904104205720003.jpg Icana
نشست کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904104046035440.jpg Icana
نشست کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904106416695232.jpg Icana
نشست کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904100115794882.jpg Icana
نشست کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108308613298.jpg Icana
نشست کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904101768700551.jpg Icana
نشست کارگروه صنعت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904109191226720.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000