هدر اصلی

امروز 2 اردیبهشت ماه 1398 انجام شد:

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 2 اردیبهشت ماه 1398 به شرح زیر می باشد: سکینه الماسی، ابوالفضل حسن بیکی، ولی داداشی، محمد فیضی، نادر قاضی پور
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 ساعت 16:20
سکینه الماسی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904101854178485.jpg Icana
سکینه الماسی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904105215827112.jpg Icana
سکینه الماسی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904104152514656.jpg Icana
سکینه الماسی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904100172445825.jpg Icana
ابوالفضل حسن بیکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904100798379893.jpg Icana
ابوالفضل حسن بیکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904105784376672.jpg Icana
ابوالفضل حسن بیکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904105976482606.jpg Icana
ولی داداشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904109499618413.jpg Icana
ولی داداشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904105052954152.jpg Icana
ولی داداشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904109711475297.jpg Icana
ولی داداشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904104089256878.jpg Icana
ولی داداشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904109378876760.jpg Icana
محمد فیضی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904109001186432.jpg Icana
محمد فیضی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904108811689115.jpg Icana
محمد فیضی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904104590995101.jpg Icana
نادر قاضی پور در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904104552178283.jpg Icana
نادر قاضی پور در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904104759190594.jpg Icana
نادر قاضی پور در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904103776860349.jpg Icana
نادر قاضی پور در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201904109531659962.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet