هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 15 اردیبهشت 1398


ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 به شرح ذیل می باشد: محمدرضا منصوری ، محمدحسین قربانی، عزت الله یوسفیان ملا، داود محمدی و سیدهادی بهادری
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 14:12
محمدحسین قربانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104837000376.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
محمدحسین قربانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905105481142192.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
محمدحسین قربانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104121680609.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
محمدحسین قربانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905103948207647.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
محمدحسین قربانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905106060312117.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
عزت الله یوسفیان ملا درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102089314554.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
عزت الله یوسفیان ملا درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101532934033.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
عزت الله یوسفیان ملا درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905106125572295.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
عزت الله یوسفیان ملا درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108431267372.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
عزت الله یوسفیان ملا درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102794081407.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
داود محمدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101960069613.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
داود محمدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102560982936.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
داود محمدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102207888131.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
داود محمدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905105259782493.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
سیدهادی بهادری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102101121206.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
سیدهادی بهادری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101450457849.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
سیدهادی بهادری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102045222292.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
سیدهادی بهادری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905109506708819.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana
سیدهادی بهادری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905106145560336.jpg , محمدحسین قربانی, عزت الله یوسفیان ملا, سیدهادی بهادری, داود محمدی (نماینده قزوین) Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet