هدر اصلی

امروز 22 اردیبهشت ماه 1398 انجام شد:

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه 1398 به شرح زیر می باشد. علی مطهری، علیرضا رحیمی، مصطفی کواکبیان، محمدباسط درازهی، حسن بهرام نیا
حمیدرضا راهل یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 15:12
علی مطهری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108590515271.jpg Icana
علی مطهری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905100040087035.jpg Icana
علی مطهری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108352199568.jpg Icana
علی مطهری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104451226848.jpg Icana
علی مطهری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104874567955.jpg Icana
علی مطهری در نطق میان دستورعلی مطهری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905105296662058.jpg Icana
علیرضا رحیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104489481743.jpg Icana
علیرضا رحیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905103854470083.jpg Icana
علیرضا رحیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905103665718084.jpg Icana
علیرضا رحیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104040427136.jpg Icana
علیرضا رحیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104291599589.jpg Icana
مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905106727031820.jpg Icana
مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905103217781455.jpg Icana
مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102898039668.jpg Icana
مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101319397039.jpg Icana
مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102964589094.jpg Icana
مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102700157513.jpg Icana
محمدباسط درازهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101493486295.jpg Icana
محمدباسط درازهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905105167357503.jpg Icana
محمدباسط درازهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104711871894.jpg Icana
محمدباسط درازهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102040550331.jpg Icana
حسن بهرام نیا در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108612535639.jpg Icana
حسن بهرام نیا در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905109773477354.jpg Icana
حسن بهرام نیا در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108052055864.jpg Icana
حسن بهرام نیا در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101627025848.jpg Icana
حسن بهرام نیا در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102676685334.jpg Icana
حسن بهرام نیا در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104555637057.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet