هدر اصلی

امروز 23 اردیبهشت ماه 1398 انجام شد:

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد


نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز 23 اردیبهشت ماه 1398 با حضور فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 17:53
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905106271514569.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905101602937045.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905104453242682.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905107410920757.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905102667442833.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905104240826809.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905107352413227.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905104072571079.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905107599859086.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905104636777449.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905107893514713.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905106761002724.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905106474986616.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905107685943413.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905108666032909.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905107168133142.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905109005898305.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد https://cdn.icana.ir/d/019/201905106215407100.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet