هدر اصلی

نشست کمیته ویژه فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال


نشست کمیته ویژه فوتبال امروز دوشنبه 23 اردیبهشت 98 با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و اعضای این کمیته برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 20:20
نشست کمیته ویژه فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال https://cdn.icana.ir/d/019/201905105033447288.jpg , رئیس فدراسیون فوتبال, مهدی تاج, کمیته ویژه فوتبال Icana
نشست کمیته ویژه فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال https://cdn.icana.ir/d/019/201905104862023952.jpg , رئیس فدراسیون فوتبال, مهدی تاج, کمیته ویژه فوتبال Icana
نشست کمیته ویژه فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال https://cdn.icana.ir/d/019/201905105161728496.jpg , رئیس فدراسیون فوتبال, مهدی تاج, کمیته ویژه فوتبال Icana
نشست کمیته ویژه فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال https://cdn.icana.ir/d/019/201905104115028134.jpg , رئیس فدراسیون فوتبال, مهدی تاج, کمیته ویژه فوتبال Icana
نشست کمیته ویژه فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال https://cdn.icana.ir/d/019/201905104309370025.jpg , رئیس فدراسیون فوتبال, مهدی تاج, کمیته ویژه فوتبال Icana
نشست کمیته ویژه فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال https://cdn.icana.ir/d/019/201905100726651815.jpg , رئیس فدراسیون فوتبال, مهدی تاج, کمیته ویژه فوتبال Icana
نشست کمیته ویژه فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال https://cdn.icana.ir/d/019/201905100589885806.jpg , رئیس فدراسیون فوتبال, مهدی تاج, کمیته ویژه فوتبال Icana
نشست کمیته ویژه فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال https://cdn.icana.ir/d/019/201905100421443746.jpg , رئیس فدراسیون فوتبال, مهدی تاج, کمیته ویژه فوتبال Icana
نشست کمیته ویژه فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال https://cdn.icana.ir/d/019/201905100889317655.jpg , رئیس فدراسیون فوتبال, مهدی تاج, کمیته ویژه فوتبال Icana
نشست کمیته ویژه فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال https://cdn.icana.ir/d/019/201905105181393080.jpg , رئیس فدراسیون فوتبال, مهدی تاج, کمیته ویژه فوتبال Icana
نشست کمیته ویژه فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال https://cdn.icana.ir/d/019/201905107622271364.jpg , رئیس فدراسیون فوتبال, مهدی تاج, کمیته ویژه فوتبال Icana
نشست کمیته ویژه فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال https://cdn.icana.ir/d/019/201905104975585113.jpg , رئیس فدراسیون فوتبال, مهدی تاج, کمیته ویژه فوتبال Icana
نشست کمیته ویژه فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال https://cdn.icana.ir/d/019/201905104611969478.jpg , رئیس فدراسیون فوتبال, مهدی تاج, کمیته ویژه فوتبال Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet