هدر اصلی

نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی


نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه 29 اردیبهشت 98 با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 10:22
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905105589566634.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905106496433345.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905106642515840.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905102617744385.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905104945367811.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905103086293596.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905103608903196.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905104267392400.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905109345730299.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905102323902429.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905109806704197.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905104319307321.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905101827049579.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905104091683481.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905109310880831.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905107479446086.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201905106113363461.jpg , وزیر راه و شهرسازی, فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet