هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 29 اردیبهشت ماه 1398


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 29 اردیبهشت ماه 1398 به شرح زیر می باشد. رضا انصاری، فاطمه سعیدی، محمد خالدی سردشتی، هاجر چنارانی، علیرضا سلیمی
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 14:05
رضا انصاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905106424620606.jpg Icana
رضا انصاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101642619849.jpg Icana
رضا انصاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104227267064.jpg Icana
رضا انصاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102123328658.jpg Icana
فاطمه سعیدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108568190374.jpg Icana
فاطمه سعیدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905100707222843.jpg Icana
فاطمه سعیدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905105290475101.jpg Icana
فاطمه سعیدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905109098671065.jpg Icana
فاطمه سعیدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905109410587004.jpg Icana
محمد خالدی سردشتی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905100097365693.jpg Icana
محمد خالدی سردشتی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905107534697046.jpg Icana
محمد خالدی سردشتی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905103636239912.jpg Icana
محمد خالدی سردشتی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108315919598.jpg Icana
محمد خالدی سردشتی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108185116140.jpg Icana
هاجر چنارانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905106250747971.jpg Icana
هاجر چنارانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905103641030785.jpg Icana
هاجر چنارانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905106765959051.jpg Icana
علیرضا سلیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905103219088301.jpg Icana
علیرضا سلیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101428624886.jpg Icana
علیرضا سلیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905105729034200.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet