هدر اصلی

اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس


فیلم مستند تهران - دمشق با حضور سید محمدعلی صدری نیا، کارگردان فلیم و نمایندگان و کارمندان مجلس شورای اسلامی اکران شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 15:41
اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201905105713000728.jpg , مستند تهران - دمشق Icana
اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201905105211587471.jpg , مستند تهران - دمشق Icana
اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201905100031248802.jpg , مستند تهران - دمشق Icana
اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201905101298849836.jpg , مستند تهران - دمشق Icana
اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201905102003362480.jpg , مستند تهران - دمشق Icana
اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201905107131958351.jpg , مستند تهران - دمشق Icana
اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201905106308644488.jpg , مستند تهران - دمشق Icana
اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201905107514384053.jpg , مستند تهران - دمشق Icana
اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201905101607456730.jpg , مستند تهران - دمشق Icana
اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201905108065170153.jpg , مستند تهران - دمشق Icana
اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201905101376205813.jpg , مستند تهران - دمشق Icana
اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201905101981218390.jpg , مستند تهران - دمشق Icana
اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201905107806582067.jpg , مستند تهران - دمشق Icana
اکران ویژه فیلم مستند تهران - دمشق برای نمایندگان و کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201905100583343740.jpg , مستند تهران - دمشق Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet