هدر اصلی

امروز 30 اردیبهشت ماه 1398 انجام شد:

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 30 ادریبهشت ماه 1398 به شرح زیر می باشد: هاجر چنارانی، قاسم ساعدی، علی ابراهیمی، محمدرضا صباغیان بافقی، سیدمهدی مقدسی
حمیدرضا راهل دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 17:02
هاجر چنارانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905103659930664.jpg Icana
هاجر چنارانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104014702436.jpg Icana
هاجر چنارانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108756883615.jpg Icana
هاجر چنارانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104221714747.jpg Icana
هاجر چنارانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102886565289.jpg Icana
قاسم ساعدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104393161347.jpg Icana
قاسم ساعدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104901818198.jpg Icana
قاسم ساعدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104683253445.jpg Icana
قاسم ساعدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104340034115.jpg Icana
علی ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905103239622921.jpg Icana
علی ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102278155341.jpg Icana
علی ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108389376164.jpg Icana
علی ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905105213637070.jpg Icana
علی ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905106140165468.jpg Icana
علی ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108561583799.jpg Icana
محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101299179031.jpg Icana
محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101483272787.jpg Icana
سیدمهدی مقدسی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101123470112.jpg Icana
سیدمهدی مقدسی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108056469490.jpg Icana
سیدمهدی مقدسی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905107811632248.jpg Icana
سیدمهدی مقدسی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905107495244396.jpg Icana
سیدمهدی مقدسی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905109397763512.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet