هدر اصلی

امروز 30 اردیبهشت ماه 1398 انجام شد:

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی


نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز 30 اردیبهشت ماه 1398 با حضور عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 17:45
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905109021741639.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905107540234095.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905108289465869.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905107589943117.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905107439004753.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905100667438301.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905102676858746.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905103156199946.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905108096055627.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905107736625612.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905105969263943.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905103568388935.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905107163661745.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905108307726181.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905107395269578.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905106431199650.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905106274496362.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905106866279529.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905107001182241.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905108053859319.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201905108788303478.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet