هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 31 اردیبهشت ماه 1398 به شرح زیر می باشد. غلامرضا کاتب، مهرداد بائوج لاهوتی، اصغر مسعودی، عبدالحمید خدری، همایون یوسفی
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 14:42
غلامرضا کاتب در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905109056767155.jpg Icana
غلامرضا کاتب در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905103402797313.jpg Icana
غلامرضا کاتب در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108907330725.jpg Icana
غلامرضا کاتب در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104153285302.jpg Icana
مهرداد بائوج لاهوتی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108085964440.jpg Icana
مهرداد بائوج لاهوتی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101911041635.jpg Icana
مهرداد بائوج لاهوتی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905103146704474.jpg Icana
اصغر مسعودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104312940762.jpg Icana
اصغر مسعودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104403310673.jpg Icana
اصغر مسعودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905105407139303.jpg Icana
اصغر مسعودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102356852822.jpg Icana
اصغر مسعودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101518555446.jpg Icana
عبدالحمید خدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905106554654042.jpg Icana
عبدالحمید خدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104312079582.jpg Icana
عبدالحمید خدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101011106120.jpg Icana
عبدالحمید خدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101506184166.jpg Icana
عبدالحمید خدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104159848207.jpg Icana
همایون یوسفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104842283983.jpg Icana
همایون یوسفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905100571367998.jpg Icana
همایون یوسفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905100385224615.jpg Icana
همایون یوسفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104624846834.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet