هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 4 خرداد ماه 1398 به شرح زیر می باشد. محمدباقر سعادت، حسین مقصودی، حسن نوروزی، نصرالله پژمانفر، حسینعلی شهریاری
محسن نوروزی‌فرد شنبه 4 خرداد 1398 ساعت 14:27
محمدباقر سعادت در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905105924234575.jpg Icana
محمدباقر سعادت در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905105366549745.jpg Icana
محمدباقر سعادت در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905106395276088.jpg Icana
محمدباقر سعادت در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905109072623993.jpg Icana
حسین مقصودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905100618674660.jpg Icana
حسین مقصودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905106285442257.jpg Icana
حسین مقصودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108144044311.jpg Icana
حسین مقصودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905100576283374.jpg Icana
حسن نوروزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905109973414737.jpg Icana
حسن نوروزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102802168007.jpg Icana
حسن نوروزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905103315879024.jpg Icana
حسن نوروزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905109436226176.jpg Icana
نصرالله پژمانفر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905107311828722.jpg Icana
نصرالله پژمانفر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108990711833.jpg Icana
نصرالله پژمانفر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102788245432.jpg Icana
نصرالله پژمانفر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905102962836373.jpg Icana
حسینعلی شهریاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104212050846.jpg Icana
حسینعلی شهریاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104574089477.jpg Icana
حسینعلی شهریاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104760978179.jpg Icana
حسینعلی شهریاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905105172021525.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet