هدر اصلی

امروز 4 خرداد ماه 1398 انجام شد:

نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات


نشست اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی امروز 4 خرداد ماه 1398 با حضور محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد شنبه 4 خرداد 1398 ساعت 18:05
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201905103837714281.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201905104357760509.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201905103694799391.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201905109927886575.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201905100037821234.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201905101008412707.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201905104208510409.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201905103326798209.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201905102486801713.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201905102626176338.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201905102824244822.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201905103561387317.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201905102359724849.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet