هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 5 خرداد ماه ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد. قلی اله قلی زاده، حسینعلی حاجی دلیگانی، محمد کاظمی و سکینه الماسی
حمیدرضا راهل یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 14:52
قلی اله قلی زاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905109756296771.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
قلی اله قلی زاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905104817453195.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
قلی اله قلی زاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905103786891345.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
قلی اله قلی زاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905105527597597.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905106557563745.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905105540513053.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905105312631815.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905107300832964.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
محمد کاظمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905106008759621.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
محمد کاظمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905106181673594.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
محمد کاظمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905108139163058.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
محمد کاظمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905100451589490.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
سکینه الماسی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905101826030233.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
سکینه الماسی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905109033359349.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
سکینه الماسی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905100957288330.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
سکینه الماسی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201905109905360541.jpg , قلی اله قلی زاده, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد کاظمی, سکینه الماسی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet