هدر اصلی

نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین


نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 5 خرداد 98 با حضور صالح زواوی، سفیر فلسطین برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 16:35
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905100498550724.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905100664197839.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905109839129744.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905105183695314.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905104791558855.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905104160138216.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905103507104234.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905108023308934.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905104219018405.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905100879408657.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905105896144777.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905103329176942.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905100350232273.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905100199864195.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905107784247913.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905108316778231.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر فلسطین https://cdn.icana.ir/d/019/201905100001795711.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, سفیر فلسطین, صالح زواوی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet