هدر اصلی

عصر امروز یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ با حضور نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس برگزار شد:

ترکیب کامل هیأت رئیسه کمیسیون های تخصصی مجلس برای اجلاسیه چهارم دوره دهم مشخص شد


نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ با حضور در کمیسیون های تخصصی، اعضای هیات رئیسه کمیسیون متبوع خود را برای اجلاسیه چهارم دوره دهم انتخاب کردند.
یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 19:01
هیأت رئیسه کمیسیون عمران https://cdn.icana.ir/d/019/201906108061619494.jpg , هیأت رئیسه کمیسیون عمران Icana
هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن برای اجلاسیه چهارم دوره دهم https://cdn.icana.ir/d/019/201906102841408828.jpg , هیأت رئیسه کمیسیون صنایع Icana
هیأت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای اجلاسیه چهارم دوره دهم https://cdn.icana.ir/d/019/201906106825436344.jpg , هیأت رئیسه کمیسیون شوراها Icana
هیأت رئیسه کمیسیون انرژی برای اجلاسیه چهارم دوره دهم https://cdn.icana.ir/d/019/201906109599750596.jpg , هیأت رئیسه کمیسیون انرژی Icana
هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات برای اجلاسیه چهارم دوره دهم https://cdn.icana.ir/d/019/201906108047331534.jpg , هیأت رئیسه کمیسیون برنامه Icana
هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی برای اجلاسیه چهارم دوره دهم https://cdn.icana.ir/d/019/201906106529128985.jpg Icana
هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای اجلاسیه چهارم دوره دهم https://cdn.icana.ir/d/019/201906108933073772.jpg , هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی Icana
هیأت رئیسه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی برای اجلاسیه چهارم دوره دهم https://cdn.icana.ir/d/019/201906103963955353.jpg , هیأت رئیسه کمیسیون تدوین آیین نامه Icana
هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی برای اجلاسیه چهارم دوره دهم https://cdn.icana.ir/d/019/201906107606052805.jpg , هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی Icana
هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات برای اجلاسیه چهارم دوره دهم https://cdn.icana.ir/d/019/201906100920245476.jpg , کمیسیون آموزش و تحقیقات Icana
هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی برای اجلاسیه چهارم دوره دهم https://cdn.icana.ir/d/019/201906101206082762.jpg , کمیسیون اقتصادی Icana
هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان برای اجلاسیه چهارم دوره دهم https://cdn.icana.ir/d/019/201906108791984652.jpg , کمیسیون بهداشت و درمان Icana
هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی برای اجلاسیه چهارم دوره دهم https://cdn.icana.ir/d/019/201906107013332550.jpg , کمیسیون اجتماعی Icana
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی https://cdn.icana.ir/d/019/201906105954968369.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی Icana
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی https://cdn.icana.ir/d/019/201906109770878735.jpg , کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای ا Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet