هدر اصلی

نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی


نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، رئیس سازمان گمرک، معاونین سازمان مالیاتی و وزارت صمت و بانک مرکزی از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محسن آزاده دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 17:52
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906100279759860.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906108130385510.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906105618327613.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906100255338943.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906107326577817.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906102865972611.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906109480777925.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906105156403161.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906101927887789.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906102625125629.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906102498421425.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906102192281707.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906108850195877.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906105245678167.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906109134980284.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906105107980509.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906105324309306.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana
نشست اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906105441873375.jpg , فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلا Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet