هدر اصلی

آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی


آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام سید علی‌اکبر ابوترابی‌فرد در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 14:18
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906101640958388.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906105573565119.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906109394606002.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906102884055147.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906107627158079.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906105116030447.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906101920828350.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906101916221940.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906102161804501.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906103488766757.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906103128333400.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906104071223800.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906103383704623.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906102997405666.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906106642567878.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906104130500807.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906103502545517.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906102553046764.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906103588738073.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906101958791173.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906108134601431.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana
آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد https://cdn.icana.ir/d/019/201906102991365015.jpg , آیین بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet