هدر اصلی

امروز 21 خرداد ماه 1398 انجام شد:

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 21 خرداد ماه 1398 به شرح زیر می باشد. فرج الله رجبی، سیدمحمدجواد ابطح، سیدکمال الدین شهریاری، محسن کوهکن ریزی، علی اسماعیلی
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 13:04
فرج الله رجبی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906103740487801.jpg Icana
فرج الله رجبی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906106412853303.jpg Icana
فرج الله رجبی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906103163808279.jpg Icana
فرج الله رجبی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906105061481383.jpg Icana
فرج الله رجبی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906104877760287.jpg Icana
سید محمد جواد ابطحی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906105850315490.jpg Icana
سید محمد جواد ابطحی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906105284704379.jpg Icana
سید محمد جواد ابطحی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906102509423744.jpg Icana
سید محمد جواد ابطحی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906102252661400.jpg Icana
سید محمد جواد ابطحی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906102044717441.jpg Icana
سیدکمال الدین شهریاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906104871418669.jpg Icana
سیدکمال الدین شهریاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906106655446179.jpg Icana
سیدکمال الدین شهریاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906106410981596.jpg Icana
سیدکمال الدین شهریاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906108724630233.jpg Icana
محسن کوهکن ریزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906105149156782.jpg Icana
محسن کوهکن ریزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906104139436070.jpg Icana
محسن کوهکن ریزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906109144603645.jpg Icana
محسن کوهکن ریزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906100517853754.jpg Icana
علی اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906100101220517.jpg Icana
علی اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906100739599872.jpg Icana
علی اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906107180416463.jpg Icana
علی اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906107068059651.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet