هدر اصلی

دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین


دکتر علی لاریجانی، رئیس ملس شورای اسلامی که به استان خراسان شمالی سفر کرده است ، صبح امروز پنجشنبه ( ۲۳ خردادماه ) در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین، اظهار داشت: عشایر سرمایه ملی کشور محسوب می شوند، زیرا در تولید و صیانت از سرزمین جایگاه مهمی دارند و غیرت عشایری آنها سبب شده تا همیشه مدافع ایران باشند.
محسن نوروزی‌فرد پنج‌شنبه 23 خرداد 1398 ساعت 13:28
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906107356910920.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906102689367661.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906104428048287.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906108865881831.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906100598494096.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906107605631116.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906102997929665.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906103196743469.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906100188906379.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906104228942216.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906103631264359.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906100226579989.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906100728330897.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906100036116015.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906100991090800.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906106710176529.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906105192453159.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906104984322870.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906101996780120.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شهرستان اسفراین https://cdn.icana.ir/d/019/201906104606818873.jpg , دکتر لاریجانی در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر شه Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet