هدر اصلی

امروز 25 خرداد ماه 1398 انجام شد:

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی


رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه امروز 25 خرداد ماه 1398 با کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.
احسان خلج شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 17:42
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906108773995001.jpg Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906101295233832.jpg Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906100468958312.jpg Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906109866621479.jpg Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906107967531786.jpg Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906102497060478.jpg Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906101619407951.jpg Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906107848693011.jpg Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906107781761063.jpg Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906107383388137.jpg Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906106914063177.jpg Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906104480761141.jpg Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906107092939701.jpg Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906100751420205.jpg , دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی فرانسه با رئیس مرکز Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet