هدر اصلی

نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎


نشست دکتر علی لاریجانی،رئیس مجلس شورای اسلامی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 09:04
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906103221783059.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906107767166925.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906100490144383.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906104438386768.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906103747662524.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906103986164556.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906104218331378.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906100651551004.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906105466828201.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906103252064008.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906101811818180.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906105818093330.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906101713249762.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906105651887227.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906101495243998.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906101063741227.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906107389290268.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906101265349976.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906107957036903.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906105043297235.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
نشست دکتر علی لاریجانی با مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی‎ https://cdn.icana.ir/d/019/201906106972741409.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet