هدر اصلی

امروز 26 خرداد ماه 1398 انجام شد:

نشست خبری سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی با خبرنگاران پارلمانی


نشست خبری سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی امروز 26 خرداد ماه 1398 با خبرنگاران پارلمانی برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 15:35
نشست خبری سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201906100192842265.jpg Icana
نشست خبری سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201906104692790137.jpg Icana
نشست خبری سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201906101851549366.jpg Icana
نشست خبری سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201906106636954359.jpg Icana
نشست خبری سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201906109351625399.jpg Icana
نشست خبری سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201906104615766229.jpg Icana
نشست خبری سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201906107047252386.jpg Icana
نشست خبری سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201906108156536117.jpg Icana
نشست خبری سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201906108395038149.jpg Icana
نشست خبری سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201906104758867448.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet