هدر اصلی

جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان


جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان برگزار شد.
امین شانه بند دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 09:29
جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان https://cdn.icana.ir/d/019/201906106599799057.jpg Icana
جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان https://cdn.icana.ir/d/019/201906106718947809.jpg Icana
جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان https://cdn.icana.ir/d/019/201906100403681287.jpg Icana
جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان https://cdn.icana.ir/d/019/201906106415891631.jpg Icana
جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان https://cdn.icana.ir/d/019/201906103941703443.jpg Icana
جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان https://cdn.icana.ir/d/019/201906109161141233.jpg Icana
جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان https://cdn.icana.ir/d/019/201906106543052561.jpg Icana
جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان https://cdn.icana.ir/d/019/201906109367967214.jpg Icana
جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان https://cdn.icana.ir/d/019/201906107133711631.jpg Icana
جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان https://cdn.icana.ir/d/019/201906107867454039.jpg Icana
جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان https://cdn.icana.ir/d/019/201906102087247749.jpg Icana
جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان https://cdn.icana.ir/d/019/201906108401661325.jpg Icana
جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان https://cdn.icana.ir/d/019/201906107981115163.jpg Icana
جلسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس با حضور فعالان صنعت فرش اصفهان https://cdn.icana.ir/d/019/201906101883962033.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet