هدر اصلی

امروز 27 خرداد ماه 1398 انجام شد:

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 27 خرداد ماه 1398


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 27 خرداد ماه 1398 به شرح زیر است. محمود بهمنی، ضیاء الله اعزازی ملکی، ناهید تاج الدین، کوروش کرم پور حقیقی، شمس الله شریعت نژاد
سعیده براتی دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 16:39
محمود بهمنی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906104889370094.jpg Icana
محمود بهمنی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906101918681255.jpg Icana
محمود بهمنی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906104380317319.jpg Icana
محمود بهمنی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906104583789365.jpg Icana
ضیاءالله اعزازی ملکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906105675524208.jpg Icana
ضیاءالله اعزازی ملکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906106061413043.jpg Icana
ضیاءالله اعزازی ملکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906105847133874.jpg Icana
ضیاءالله اعزازی ملکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906106227991806.jpg Icana
ناهید تاج الدین در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906102194065557.jpg Icana
ناهید تاج الدین در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906100093384378.jpg Icana
ناهید تاج الدین در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906105483265566.jpg Icana
ناهید تاج الدین در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906100282322706.jpg Icana
ناهید تاج الدین در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906109997610778.jpg Icana
کوروش کرم پور حقیقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906102726567601.jpg Icana
کوروش کرم پور حقیقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906109675497764.jpg Icana
کوروش کرم پور حقیقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906102995734412.jpg Icana
کوروش کرم پور حقیقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906107127302753.jpg Icana
کوروش کرم پور حقیقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906106813523517.jpg Icana
شمس الله شریعت نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906106457875137.jpg Icana
شمس الله شریعت نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906106899782709.jpg Icana
شمس الله شریعت نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906106805686204.jpg Icana
شمس الله شریعت نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906106943230240.jpg Icana
شمس الله شریعت نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201906107812052977.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet