هدر اصلی

عصر امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ برگزار شد:

دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق


دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق و بازدید از صحن مجلس شورای اسلامی عصر امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ از زاویه دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 20:08
دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق https://cdn.icana.ir/d/019/201906109965512535.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق https://cdn.icana.ir/d/019/201906103695833509.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق https://cdn.icana.ir/d/019/201906104096815050.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق https://cdn.icana.ir/d/019/201906108704133159.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق https://cdn.icana.ir/d/019/201906103887566783.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق https://cdn.icana.ir/d/019/201906100183704756.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق https://cdn.icana.ir/d/019/201906100413262962.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
بازدید نائب رئیس مجلس عراق و هیأت همراه از صحن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906103333286338.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
بازدید نائب رئیس مجلس عراق و هیأت همراه از صحن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906102770570606.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
بازدید نائب رئیس مجلس عراق و هیأت همراه از صحن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906102972924673.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
بازدید نائب رئیس مجلس عراق و هیأت همراه از صحن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906109186654336.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
بازدید نائب رئیس مجلس عراق و هیأت همراه از صحن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906109355282726.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
بازدید نائب رئیس مجلس عراق و هیأت همراه از صحن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906109541239779.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
بازدید نائب رئیس مجلس عراق و هیأت همراه از صحن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906105172593552.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
بازدید نائب رئیس مجلس عراق و هیأت همراه از صحن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201906109753469322.jpg , دیدار مسعود پزشکیان با نائب رئیس مجلس عراق Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet