هدر اصلی

دیدار هیات پارلمانی ایران با وزیر امور بازرگانی، نساجی، صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری پاکستان


دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با وزیر امور بازرگانی، نساجی، صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری پاکستان از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 10:18
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با وزیر امور بازرگانی، نساجی، صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201906108772877367.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با وزیر امور بازرگانی، نساجی، صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201906107838992848.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با وزیر امور بازرگانی، نساجی، صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201906107628812932.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با وزیر امور بازرگانی، نساجی، صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201906102496621765.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با وزیر امور بازرگانی، نساجی، صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201906102714627528.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با وزیر امور بازرگانی، نساجی، صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201906103701970501.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با وزیر امور بازرگانی، نساجی، صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201906109770346922.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet