هدر اصلی

نشست اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت


نشست رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون همکاری با پاکستان برگزار شد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 3 تیر 1398 ساعت 17:56
نشست اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201906108194204112.jpg , گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان Icana
نشست اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201906109099766515.jpg , گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان Icana
نشست اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201906109304542869.jpg , گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان Icana
نشست اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201906103569137080.jpg , گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان Icana
نشست اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201906103649445187.jpg , گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان Icana
نشست اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201906107863841531.jpg , گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان Icana
نشست اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201906100845676050.jpg , گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان Icana
نشست اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201906108586428157.jpg , گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان Icana
نشست اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201906102283118243.jpg , گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان Icana
نشست اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201906100282028669.jpg , گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان Icana
نشست اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201906100457551258.jpg , گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان Icana
نشست اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201906107974521381.jpg , گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet