هدر اصلی

نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی


نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 4 تیرماه 98 با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 4 تیر 1398 ساعت 18:35
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906105423945280.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906102574823950.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906100078208350.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906103284740155.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906102686994437.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906103159340259.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906103784849104.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906108132099679.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906106159982029.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906109950955110.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906106218862218.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906101522319707.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906107995706330.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906104819678022.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی https://cdn.icana.ir/d/019/201906109803940967.jpg , وزیر راه و شهرسازی, کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی, محمد اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet