هدر اصلی

نشست خبری اعضای ایرانی حاضر در مجمع مجالس آسیایی APA


نشست خبری اعضای ایرانی حاضر در مجمع مجالس آسیایی APA برگزار شد.
حمیدرضا راهل چهارشنبه 5 تیر 1398 ساعت 21:03
نشست خبری اعضای ایرانی حاضر در مجمع مجالس آسیایی APA https://cdn.icana.ir/d/019/201906108716432117.jpg , نشست خبری, مجمع مجالس آسیایی APA Icana
نشست خبری اعضای ایرانی حاضر در مجمع مجالس آسیایی APA https://cdn.icana.ir/d/019/201906100177737767.jpg , نشست خبری, مجمع مجالس آسیایی APA Icana
نشست خبری اعضای ایرانی حاضر در مجمع مجالس آسیایی APA https://cdn.icana.ir/d/019/201906106818143217.jpg , نشست خبری, مجمع مجالس آسیایی APA Icana
نشست خبری اعضای ایرانی حاضر در مجمع مجالس آسیایی APA https://cdn.icana.ir/d/019/201906104371820420.jpg , نشست خبری, مجمع مجالس آسیایی APA Icana
نشست خبری اعضای ایرانی حاضر در مجمع مجالس آسیایی APA https://cdn.icana.ir/d/019/201906106440639219.jpg , نشست خبری, مجمع مجالس آسیایی APA Icana
نشست خبری اعضای ایرانی حاضر در مجمع مجالس آسیایی APA https://cdn.icana.ir/d/019/201906106578336877.jpg , نشست خبری, مجمع مجالس آسیایی APA Icana
نشست خبری اعضای ایرانی حاضر در مجمع مجالس آسیایی APA https://cdn.icana.ir/d/019/201906106980250067.jpg , نشست خبری, مجمع مجالس آسیایی APA Icana
نشست خبری اعضای ایرانی حاضر در مجمع مجالس آسیایی APA https://cdn.icana.ir/d/019/201906104315921507.jpg , نشست خبری, مجمع مجالس آسیایی APA Icana
نشست خبری اعضای ایرانی حاضر در مجمع مجالس آسیایی APA https://cdn.icana.ir/d/019/201906106123506048.jpg , نشست خبری, مجمع مجالس آسیایی APA Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet