هدر اصلی

بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی یکشنبه، 9 تیرماه 98 از شرکت صنایع چوب ایزوفام بازدید و چندین طرح توسعه ای را افتتاح کرد.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 08:35
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907101446251359.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907106303220856.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907107594716513.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907106545432900.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907104172163435.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907107885390865.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907106963043258.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907106889815681.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907101588621634.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907101741598328.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907101274656068.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907100868270965.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907100803800885.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907100499710794.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907101433595313.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907106154090529.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907103893815580.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907108535130512.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907103963134885.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907104314381928.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907104705487995.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907102958970676.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907107463989465.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana
بازدید دکتر لاریجانی از صنایع چوب ایزوفام https://cdn.icana.ir/d/019/201907104923493758.jpg , بازدید, دکتر علی لاریجانی, صنایع چوب ایزوفام Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet