هدر اصلی

دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان


حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل امروز سه شنبه 18 تیرماه 98 با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان دیدار و گفت و گو کرد.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 12:28
دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/201907100087919884.jpg , حسین امیرعبداللهیان, دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل, فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/201907106600787754.jpg , حسین امیرعبداللهیان, دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل, فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/201907106042171276.jpg , حسین امیرعبداللهیان, دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل, فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/201907104717499872.jpg , حسین امیرعبداللهیان, دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل, فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/201907106579896074.jpg , حسین امیرعبداللهیان, دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل, فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/201907103971417198.jpg , حسین امیرعبداللهیان, دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل, فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/201907107191781881.jpg , حسین امیرعبداللهیان, دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل, فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/201907103749007545.jpg , حسین امیرعبداللهیان, دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل, فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/201907103365354666.jpg , حسین امیرعبداللهیان, دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل, فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/201907101917074631.jpg , حسین امیرعبداللهیان, دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل, فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/201907103815645558.jpg , حسین امیرعبداللهیان, دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل, فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/201907100282139953.jpg , حسین امیرعبداللهیان, دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل, فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/201907108710339688.jpg , حسین امیرعبداللهیان, دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل, فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet