ایام محرم 1398

ناطقان میان دستور 25 تیرماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی


ناطقان میان دستور 25 تیرماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: سیدفرید موسوی، سیدمصطفی ذوالقدر، محمد محمودی شاه نشین، محمدحسین فرهنگی و علی کرد
محمدرضا زرندوش سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 14:42
سیدفرید موسوی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907100162414270.jpg Icana
سیدفرید موسوی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907104332642435.jpg Icana
سیدفرید موسوی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907104160473781.jpg Icana
سیدفرید موسوی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907100585346181.jpg Icana
سیدمصطفی ذوالقدر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907100624559799.jpg Icana
سیدمصطفی ذوالقدر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907103176044847.jpg Icana
محمد محمودی شاه نشین در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907103133655220.jpg Icana
محمد محمودی شاه نشین در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907108590350357.jpg Icana
محمد محمودی شاه نشین در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907105728514890.jpg Icana
محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107461219968.jpg Icana
محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907104446182353.jpg Icana
محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907106288926349.jpg Icana
محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907103820107334.jpg Icana
علی کرد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907105467466963.jpg Icana
علی کرد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907105402810553.jpg Icana
علی کرد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907106535956288.jpg Icana
علی کرد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907106644165696.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet