هدر اصلی

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان


رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با خانم گلشاد مامدوا، رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان دیدار و گفت و گو کردند.
چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 09:45
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907103678761499.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907103795217569.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907105673878403.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907109000154499.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907105528168568.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907103119772361.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907105330286413.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907104393149617.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907107737290739.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907105754372839.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907105448231752.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, رییس مجلس نمایندگان ترکمنستان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet