هدر اصلی

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با وزیر امور خارجه ترکمنستان


رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با رشید مِرِدوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار و گفت و گو کردند.
چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 09:48
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با وزیر امور خارجه ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907108730498110.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, وزیر امور خارجه ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با وزیر امور خارجه ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907103745130183.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, وزیر امور خارجه ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با وزیر امور خارجه ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907103543894094.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, وزیر امور خارجه ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با وزیر امور خارجه ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907103895870921.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, وزیر امور خارجه ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با وزیر امور خارجه ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907108848072159.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, وزیر امور خارجه ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با وزیر امور خارجه ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907104112199717.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, وزیر امور خارجه ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با وزیر امور خارجه ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907101157683500.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, وزیر امور خارجه ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با وزیر امور خارجه ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907104533863857.jpg , گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستا, وزیر امور خارجه ترکمنستان Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با وزیر امور خارجه ترکمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201907108449518561.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet