هدر اصلی

نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی


نشست فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 30 تیرماه با حضور سیدعباس صالحی، وزیر ارشاد اسلامی و اعضای این فراکسیون برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 14:04
نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907105702369429.jpg , فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی, سیدعباس صالحی, وزیر ارشاد اسلامی Icana
نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907101099927706.jpg , فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی, سیدعباس صالحی, وزیر ارشاد اسلامی Icana
نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907101291847310.jpg , فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی, سیدعباس صالحی, وزیر ارشاد اسلامی Icana
نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907104677593309.jpg , فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی, سیدعباس صالحی, وزیر ارشاد اسلامی Icana
نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907102791860040.jpg , فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی, سیدعباس صالحی, وزیر ارشاد اسلامی Icana
نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907102458329854.jpg , فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی, سیدعباس صالحی, وزیر ارشاد اسلامی Icana
نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907104827402398.jpg , فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی, سیدعباس صالحی, وزیر ارشاد اسلامی Icana
نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907104796871687.jpg , فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی, سیدعباس صالحی, وزیر ارشاد اسلامی Icana
نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907104248876002.jpg , فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی, سیدعباس صالحی, وزیر ارشاد اسلامی Icana
نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907106031837660.jpg , فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی, سیدعباس صالحی, وزیر ارشاد اسلامی Icana
نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907104487723332.jpg , فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی, سیدعباس صالحی, وزیر ارشاد اسلامی Icana
نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907102866309535.jpg , فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی, سیدعباس صالحی, وزیر ارشاد اسلامی Icana
نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907100186397605.jpg , فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی, سیدعباس صالحی, وزیر ارشاد اسلامی Icana
نشست فراکسیون بانوان مجلس با حضور وزیر ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907103397990595.jpg , فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی, سیدعباس صالحی, وزیر ارشاد اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet