هدر اصلی

نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی


نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 30 تیرماه با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 21:38
نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907102509706573.jpg , نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907106270704989.jpg , نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907104710295449.jpg , نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907106066673954.jpg , نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907104821720617.jpg , نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907101654786102.jpg , نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907101554727047.jpg , نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907104223602240.jpg , نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907101417029389.jpg , نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907108232969954.jpg , نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907109685912191.jpg , نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907101153931835.jpg , نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201907105514680819.jpg , نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet