هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 31 تیر ماه 1398 به شرح زیر می باشد. عدل هاشمی پور، سیدحمزه امینی، هدایت الله خادمی، شادمهر کاظم زاده، سیدمصطفی ذوالقدر
حمیدرضا راهل دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 14:28
عدل هاشمی پور در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907108971604479.jpg Icana
عدل هاشمی پور در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907108274497619.jpg Icana
عدل هاشمی پور در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907109605983166.jpg Icana
عدل هاشمی پور در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907108824321616.jpg Icana
عدل هاشمی پور در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907109981801027.jpg Icana
سیدحمزه امینی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107890259172.jpg Icana
سیدحمزه امینی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907108454651872.jpg Icana
سیدحمزه امینی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907108024416565.jpg Icana
سیدحمزه امینی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107786100863.jpg Icana
سیدحمزه امینی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907100109903838.jpg Icana
هدایت الله خادمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907100095448226.jpg Icana
هدایت الله خادمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907100225879025.jpg Icana
هدایت الله خادمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907101857884115.jpg Icana
هدایت الله خادمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907100055681892.jpg Icana
شادمهر کاظم زاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107625814814.jpg Icana
شادمهر کاظم زاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107147133782.jpg Icana
سیدمصطفی ذوالقدر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907100022085682.jpg Icana
سیدمصطفی ذوالقدر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907109554284079.jpg Icana
سیدمصطفی ذوالقدر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907109731669965.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet